Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Noralabs Norascan

Norascan là một ứng dụng nhỏ nhưng hiệu quả sẽ quét và loại bỏ các phần mềm độc hại khỏi hệ thống của bạn.

Một số tính năng chính:

  • Quét phần mềm độc hại biết và chưa biết
  • Không cần khởi động lại sau khi cài đặt
  • Có thể quét trong Windows ở chế độ an toàn
  • Tự động cập nhật chữ ký và các phiên bản chương trình mới

Link download : http://noralabs.com/index.php?option=com_rokdownloadsview=filetask=downloadid=4%3Anorascan-v1Itemid=59

Nguồn: http://download.com.vn/noralabs-norascan/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)