Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

NiBiTor 4.8

NiBiTor cho phép bạn thay đổi các thông tin hiện trên màn hình khi khởi động, thay đổi GPU, đồng hồ hệ thống, bật một số chức năng ẩn như SBA (Side Band Addressing), FastWrites và một số chức năng khác.

Link download : http://download.softpedia.com/dl/e7737611f48c4c2d7561e58fd36e0d47/4989cd5b/100004977/software/tweak/NiBiTor.v4.8.zip

Nguồn: http://download.com.vn/nibitor-4-8/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)