Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Nibbles

Nibbles là một phiên bản QBasic của trò chơi kinh điển Snake. Game này đòi hỏi bạn điều khiển con rắn ăn mồi (là những cái chấm) xuất hiện ngẫu nhiên trên màn hình, đồng thời tránh đụng vào cơ thể ngày càng dài ra của chính nó.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/File/game/2010/10/nibbles.gg

Nguồn: http://download.com.vn/nibbles/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)