Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

NFO Creator

Các tệp NFO được dùng để lưu trữ các thông tin văn bản (giống như file text) nhưng với hình ASCI. NFO Creator sẽ tạo ra các ký tự ASCI cho bạn, với những thiết lập do chính bạn chọn. NFO Creator là một chương trình giống nhưng nâng cao hơn so với Notepad (được đi kèm trong Windows). Chương trình có giao diện tiếng Anh và tiếng Pháp.

Theo softvnn 

Link download : http://cyberleadingcorp.free.fr/software/DCOMcounter.php?file=NFOCreator.EXE

Nguồn: http://download.com.vn/nfo-creator/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)