Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Network Password Recovery (64-bit)

Network Password Recovery là phần mềm tìm lại mật khẩu tự động đăng nhập hệ thống máy tính, là loại mật khẩu được dùng để mở dạng tài khoản có tên đầy đủ là Microsoft Windows User Account. Nếu được kích hoạt, thì tài khoản này sẽ xuất hiện ngay sau quá trình khởi động máy tính. Nhưng do có mang theo “thẻ VIP” mà tính năng Auto Logon đã “cấp”, nên nó được vào thẳng bên trong “nhà” của “sếp” Windows mà không cần bạn phải khai báo.

Link download : http://www.nirsoft.net/utils/netpass-x64.zip

Nguồn: http://download.com.vn/network-password-recovery-64-bit/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)