Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

NetStumbler

NetStumbler 0.4.0 là một trong những công cụ lâu đời nhất và nổi tiếng nhất của Stumblers Wi-Fi, chạy trên Windows và Windows CE / Điện thoại di động. Nó liệt kê các điểm truy cập gần đó và hiển thị nội dung cơ bản như: SSID, kênh, tốc độ, địa chỉ MAC, nhà cung cấp, và mã hóa. Không giống như hầu hết các stumblers khác, nó cũng cho thấy tín hiệu, tiếng ồn, và mức độ tỷ lệ của giá trị signal-to-noise. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ GPS để ghi lại địa điểm AP khi wardriving.

Hãy nhớ, NetStumbler đã không được cập nhật kể từ năm 2004. Nó có thể không chạy tốt trên Windows Vista hoặc 7, hoặc thậm chí 64-bit của Windows XP. Ngoài ra, nó không hiển thị các phương pháp mã hóa thực sự của AP. Nếu một AP đã mã hóa cho phép nó luôn luôn được đánh dấu là WEP, không phân biệt nếu đó là WEP, WPA, hoặc WPA2.

NetStumbler

Theo XHTT

Link download : http://downloads.netstumbler.com/downloads/netstumblerinstaller_0_4_0.exe

Nguồn: http://download.com.vn/security+firewall+tools/41639_netstumbler.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)