Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Netscapass 2.03

Netscapass cho phép bạn khôi phục mật khẩu email hay mật khẩu trên các website mà bạn lưu lại. Hỗ trợ Netscape Communicator 4.x hay Netscape 6.x / 7.x. Nhưng Netscapass cũng có vài giới hạn:

– Trong Netscape 6x/7x: Mật khẩu có thể không khôi phục được do mật khẩu đã được mã hoá bởi trình quản lý mật khẩu.

– Trong Netscape 6x/7x trên Windows 2000/XP: Tiện ích chỉ có hiển thị mật khẩu của user đang đăng nhập trên máy.

– Trong Netscape 4x: Netscape lưu giữ thông tin người dung trong một tập tin tên “nsreg.dat” thay vì sử dụng Registry như các phiên bản trước. Nếu tiện ích không tìm thấy mật khẩu, bạn hãy đánh dấu chọn vào “Manually select profile folder” và tìm đến thư mục chứa thông tin của bạn.

Theo TTO

Link download : http://www.nirsoft.net/utils/netscapass.zip

Nguồn: http://download.com.vn/netscapass-2-03/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)