Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Netcat for Linux

Netcat là một tiện ích mạng dùng để đọc và ghi các kết nối mạng TCP hoặc UDP.

Phần mềm này được bình chọn là công cụ bảo mật mạng hữu dụng thứ hai vào năm 2000 do insecure.org bình chọn. Đứng thứ tư vào năm 2003 và giữ nguyên vị trí đó cho đến cuộc bình chọn năm 2006.
Phiên bản ban đầu của netcat là một chương trình UNIX. Tác giả viết chương trình này đã phát hành phiên bản 1.1 và tháng Ba năm 1996.
Netcat có khả năng tương thích POSIX và những bổ sung đang tồn tại, có thể ghi đè với tính năng GNU.

Link download : http://downloads.securityfocus.com/tools/nc110.tgz

Nguồn: http://download.com.vn/linux/linux+security+firewall+tools/22935_netcat-for-linux.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)