Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Netbook Tracer

Netbook Tracer là một chương trình được sử dụng để theo dõi bất cứ máy tính hay laptop nào trong trường hợp bị đánh cắp. Chương trình hoạt động như một dịch vụ của Windows và khởi chạy hoàn toàn tự động. Netbook Tracer sẽ gửi các thông tin về người dùng theo một địa chỉ email cung cấp từ trước mỗi khi Windows được khởi chạy.

Link download : http://download.cnet.com/Netbook-Tracer/3000-2162_4-75222290.html

Nguồn: http://download.com.vn/netbook-tracer/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)