Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

NetBalancer Pro

NetBalancer cho phép bạn kiểm soát lưu lượng truy cập internet. Bạn có thể dùng NetBalancer để thiết lập download/upload tốc độ truyền tải ưu tiên cho mỗi ứng dụng và theo dõi lưu lượng truy cập của chúng.

Các tính năng chính:

– Ưu tiên theo các mức độ: cao, bình thường và thấp.

– Giới hạn băng thông.

– Thiết lập các giới hạn download/upload cho mỗi quá trình.

– Quản lý các ưu tiên và giới hạn cho mỗi chuyển đổi mạng.

– Bảo vệ tất cả các thiết lập và ưu tiên với một mật khẩu để ngăn chặn những thay đổi trái phép.

– Hiển thị các quy trình trong và ngoài hệ thống.

– Hiển thị lưu lượng download/upload cho bất kỳ quá trình nào kể từ khi sử dụng ứng dụng.

– Hiển thị lưu lượng mạng trong khay hệ thống.

– Hỗ trợ 64 bit.

– Và các tính năng khác.

An Nhiên 

Link download : http://seriousbit.com/download?file=NetBalancerSetup.exe

Nguồn: http://download.com.vn/netbalancer-pro/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)