Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Nemo Documents

Nemo là một ứng dụng dùng để kiểm tra cấu trúc thư mục hiện tại của bạn cũng như tìm kiếm tập tin dễ dàng hơn. Bằng cách tích hợp với Windows Desktop Search (built-in trên Vista và Windows 7) bạn có thể tìm kiếm các cụm từ hoặc từ bên trong các tài liệu và kết hợp với những dữ liệu bạn nhớ về tài liệu: ngày tháng, chuyên mục…

Nemo thêm nhãn trên đầu trang của cấu trúc thư mục hiện tại của bạn như một cách để giúp dễ dàng xem lại nó. Hoặc sử dụng nhãn để bổ sung cấu trúc thư mục để giúp bạn tìm các tài liệu dễ dàng hơn.

Nemo Documents sẽ giúp bạn tổ chức các tập tin của bạn tốt hơn và tìm thấy chúng nhanh hơn khi bạn cần truy cập vào bất kỳ tập tin nào.

Link download : http://www.nemo-docs.com/installer/setup.exe

Nguồn: http://download.com.vn/nemo-documents/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)