Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Nakido

Tuy vậy, Nakido cũng có một hạn chế nhỏ là người chia xẻ vẫn phải mở máy cho đến khi nào người nhận nhận được thì thôi. Nhưng điều thuận lợi hơn cả là khi cần share dữ liệu thì có thể share thẳng trực tiếp từ Windows Explorer và không cần phải quan tâm tới dung lượng lưu trữ là bao nhiêu.

Nguồn: http://download.com.vn/nakido/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)