Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

MyBackupScheduler for Android

MyBackupScheduler cho phép người dùng lên lịch và quản lý bản sao lưu bất kì lúc nào bạn muốn. Với phần mềm này, người dùng có thể quản lý liên lạc, SMS và bản ghi cuộc gọi và báo cáo về các tác vụ.

 MyBackupScheduler for Android

– Menu chính: Trong menu chính, người dùng có thể tìm thấy tất cả các tính năng sao lưu, cài đặt và thử tính năng

Lên lịch sao lưu SMS: Tại đây, người dùng có thể đặt thông tin về việc sao lưu SMS, chỉ cần đặt ngày, giờ và loại lịch (cụ thể hơn: thời gian, từng giờ, từng ngày,…) và lưu lại. Hãy nhở bỏ dấu tích ở hộp thoại Disabled nếu bạn muốn bắt đầu sao lưu, tích vào nó trừ phi muốn dừng sao lưu.

Lên lịch sao lưu liên lạc trên điện thoại: Sao lưu danh sách liên lạc và cuộc gọi hoạt động giống như ssao lưu SMS. Chỉ cần đặt ngày, giờ và loại lịch và lưu lại. Hãy nhở bỏ dấu tích ở hộp thoại Disabled nếu bạn muốn bắt đầu sao lưu, tích vào nó trừ phi muốn dừng sao lưu.

Báo cáo sao lưu: Tại đây, người dùng sẽ xem về bản sao lưu. Bạn có thể xem loại sao lưu, ngày, giờ và các lổi.

Cài đặt: Tại đây người dùng sẽ cài đặt cho ứng dụng. Bạn có thể đặt định dạng file cho sao lưu và tiền tố ở tên file.

Lamle

Link download : http://www.androidapps.com/tech/apps/442374-mybackupscheduler-nextgenerationteam

Nguồn: http://download.com.vn/mobile/mybackupscheduler-for-android/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)