Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

My Youtube Viewer for Android

My Youtube Viewer là ứng dụng xem video Youtube không chính thức trên các thiết bị Android màn hình lớn.

My Youtube Viewer for Android

Tính năng:

  • Tìm kiếm/duyệt và xem video Youtube
  • Tạo bookmark sử dụng Groups – lưu tìm kiếm, nhóm quốc gia, feed video chuẩn, kênh Youtube…
  • Thêm/chỉnh sửa/xóa nhóm
  • Đề xuất video của khách hàng
  • Tìm video theo nhóm của Youtube
  • Duyệt kênh Youtube 

Minh Lộc

Link download : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ariemtech.myytviewer

Nguồn: http://download.com.vn/mobile/my-youtube-viewer-for-android/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)