Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Music Tag Fixer for Android

Music Tag Fixer là phần mềm chuyển đổi và sửa thẻ nhạc id3 non-unicode sang unicode.

Tính năng:

  • Chọn mã hóa bài hát, xem trước tự động và chuyển đổi nhanh
  • Chọn chế độ Safe hoặc Speed
  • Chế độ Safe: file chuyển đổi được sao lưu tự động
  • Chế độ Speed: ghi đè file nhạc mà không sao lưu và kiểm tra 

Minh Lộc

Link download : https://play.google.com/store/apps/details?id=org.sais.globaltagfixer

Nguồn: http://download.com.vn/mobile/music-tag-fixer-for-android/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)