Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

MuseTips Text Filter

MuseTips Text Filter là một ứng dụng miễn phí, nhỏ gọn dành cho Windows, giúp bạn có thể đọc, tìm kiếm và lọc các file văn bản dễ dàng hơn. Các dòng văn bản sẽ được lọc ngay lập tức khi bạn điền cụm từ tìm kiếm, với tất cả các từ tìm kiếm được đều được highlight với màu tương phản.

 

Tính năng của phần mềm:

• Nhanh chóng tìm kiếm khi bạn điền từ khóa

• Tự động gợi ý từ tìm kiếm

• Hỗ trợ đầy đủ đối với giải thích

• Chế độ đa câu hỏi và chế độ lọc

Link download : http://www.musetips.com/downloads/TextFilterSetup.exe

Nguồn: http://download.com.vn/musetips-text-filter/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)