Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Multi Virus Cleaner

Multi Virus Cleaner 2011 là một tiện ích độc lập miễn phí được sử dụng để phát hiện và loại bỏ virus lớn. Nó không phải là phần mềm thay thế cho việc bảo vệ chống virus hoàn toàn, mà là một công cụ để trợ giúp các quản trị viên và người sử dụng khi làm sạch hệ thống bị nhiễm.

Multi Virus Cleaner là thường xuyên cập nhật và có thể phát hiện hơn 14.000 virus phổ biến, sâu, trojan và các trình quay số (bao gồm tất cả các biến thể của, MyDoom và Bagle Sober virus).

Chương trình này tự hào có một nhanh, dễ sử dụng máy quét mà yêu cầu tối thiểu sức mạnh xử lý và là một sự lựa chọn tuyệt vời cho sửa chữa hệ thống bị xâm nhập.

Năm 2011 phiên bản mới cũng phát hiện và loại bỏ phần mềm gián điệp lớn.

Theo driver4vn

Hướng dẫn

Link 3: www.softpedia.com/dyn-postdownload.php

Link 4: download.cnet.com/3001-2239_4-10398550.html

Link download : http://www.viruskeeper.com/us/mvc.zip

Nguồn: http://download.com.vn/virus+spyware+malware+trojan/anti+virus/7945_multi-virus-cleaner.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)