Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Moo0 Screenshot

Bạn muốn chụp ảnh màn hình, hay có bao giờ bạn gặp phải bất kỳ website nào đó ngăn cản bạn lưu các hình ảnh của họ vào các tập tin? Công cụ này có thể dễ dàng ngày của bạn ngay từ bây giờ.

Moo0 Screenshot cho phép bạn dễ dàng chụp và lưu hình ảnh màn hình của bạn vào thư mục cụ thể. Với Moo0 Screenshot bạn sẽ có thể dễ dàng chụp những bức ảnh của máy tính cũng như các ứng dụng đang hoạt động.

Link download : http://www.moo0.com/binaries/Moo0%20ScreenShot%201.05%20Installer.exe

Nguồn: http://download.com.vn/moo0-screenshot/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)