Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Moo0 FontViewer

Bạn soạn thảo một văn bản, cần làm một bài thuyết trình….nhưng không biết nên chọn loại font chữ nào cho hợp lý.

Moo0 FontViewer cho phép bạn xem và kiểm tra tất cả các phông chữ được cài đặt cùng một lúc, với bất kỳ văn bản mẫu với sự lựa chọn của bạn. Với sự giúp đỡ của Moo0 FontViewer bạn sẽ có thể xem các văn bản đó một cách dễ dàng.

Link download : http://www.moo0.com/binaries/Moo0%20FontViewer%201.04%20Installer.exe

Nguồn: http://download.com.vn/moo0-fontviewer/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)