Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Monex

Monex 0.73 là phần mềm miễn phí, bạn có thể tạo tài khoản thành một cấu trúc hình cây để dễ nhìn. Tài khoản chi phí và thu nhập hoặc tài khoản theo loại tiền tệ…. Tạo, xóa bỏ hoặc thay đổi cơ cấu tài khoản hình cây của bạn tùy thuộc vào nhu cầu.

Bạn có thể: Xem số tiền hiện tại, số dư đã xóa và tổng số của một tài khoản duy nhất, hoặc toàn bộ một chi nhánh của tài khoản. Chọn một danh sách các giao dịch để tính toán chi phí / thu nhập và các khoản tiền. Xem lại quá trình chi tiêu và thu nhập.Tìm kiếm và các giao dịch chọn lọc với các lĩnh vực khác nhau của bộ lọc. Tính toán chi phí giao dịch chọn lọc / thu nhập và các khoản tiền. Hỗ trợ nhiều loại tiền tệ và tỷ giá. Tính toán số dư tài khoản hoặc số tiền giao dịch tiền tệ khác nhau hoặc trao đổi chỉ tệ. Lịch trình các giao dịch lặp đi lặp lại.

Theo KHPT

Link download : http://sourceforge.net/projects/monex/files/monex/Monex%200.7/Monex_source_0-73.zip/download?_test=goal

Nguồn: http://download.com.vn/monex/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)