Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

MobaPhoto

MobaPhoto giúp bạn thay đổi kích thước hình ảnh và tạo mã HTML để upload lên web. Chương trình còn hỗ trợ bạn biên tập ảnh, khử mắt đỏ, thêm hiệu ứng cho ảnh.

Link download : http://mobaphoto.mobatek.net/en/MobaPhoto_v1.42.exe

Nguồn: http://download.com.vn/mobaphoto/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)