Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

MiniatureCam for iPad

MiniatureCam for iPad là ứng dụng làm phim ngắn tuyệt vời trên iPad.

Tính năng:

  • Dễ dàng tạo Small Worlds
  • Cho phép quay Video Tiltshift thời gian thực
  • Hiệu ứng và B.G.M video
  • Kiểm soát tốc độ: chuyển động chậm x2, x4, x8
  • Hiệu ứng đảo ngược, Toy
  • Youtube Contest
  • Giao diện người dùng đơn giản, trực quan, nhanh 

Minh Lộc

Link download : http://itunes.apple.com/us/app/miniaturecam-for-ipad/id521092325?mt=8

Nguồn: http://download.com.vn/mobile/mp3-audio-video/47954_miniaturecam-for-ipad.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)