Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Windows Ứng dụng văn phòng >> Microsoft Visual Studio Tools for the Office (64 bit)

Microsoft Visual Studio Tools for the Office (64 bit)

Microsoft Visual Studio Tools for the Office System Power Tools là một gói công cụ  cung cấp các chức năng bổ sung hữu ích cho Office.

Các công cụ này bao gồm cả Visual Studio add-ins cũng như ứng dụng độc lập Windows Forms và ứng dụng cosole. VSTO Power Tools còn bao gồm một tập hợp thư viện nhằm đơn giản hóa Office

Hỗ trợ các hệ điều hành:

Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP

– Microsoft Visual Studio 2008

– Microsoft Office 2007

Microsoft Visual Studio Tools for the Office System Power Tools

An Nhiên (Theo Microsoft)

Link download : http://download.microsoft.com/download/F/3/9/F395E3C2-28A0-4F0D-9E20-FF4D1ADB08D8/vstor40_x64.exe

Nguồn: http://download.com.vn/microsoft-visual-studio-tools-for-the-office-64-bit/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)