Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1

Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1 (SP1) đã ra mắt. Bạn có thể sử dụng những gói này để upgrade bất kỳ phiên bản SQL Server 2008 edition.

Chương trình này chú trọng vào các bản cập nhật cần thiết chẳng hạn Cumulative Update 1 đến 3 hay Quick Fix Engineering (QFE) cũng như bản sửa lỗi thông qua câu lệnh SQL Server. Bên cạnh việc giữ nguyên các thay đổi của sản phẩm, nhà sản xuất vẫn tiếp tục đầu tư để dễ dàng triển khai và quản lý các Service Packs:

• Slipstream – tích hợp các cài đặt cơ bản với Service Packs (hoặc Hotfixes) và cài đặt trong một bước duy nhất.

• Service Pack Uninstall – Bạn có thể gỡ bỏ cài đặt Service Pack (không cần loại bỏ toàn bộ).

SQL Server 2008 Service Pack 1 (SP1) Yêu cầu hệ thống:

Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista.

• Hệ thống 32-bit (x86)

– Tương thích với Intel hay Pentium III 600 MHz hoặc bộ xử lý cao hơn (1 GHz hoặc cao hơn).

• Hệ thống 64-bit (x64, ia64)

– 1GHz hoặc bộ vi xử lý cao hơn.

• Ram: tối thiểu 512 MB (1 GB hoặc cao hơn).

• Ổ cứng trống: 675 MB.

Đặng Hương

Hướng dẫn Hướng dẫn cài đặt:

Bước 1: Tải và xem setup documentation.

Để xem tài liệu hướng dẫn cài đặt SQL Server 2008 SP1 trên máy tính, làm như sau:

1. Tải về và chạy SqlSP1_setuphelp.exe.

2. Thực hiện theo các hướng dẫn để xuất file Help.

3. Tìm vị trí trên máy tính để lưu file SqlSP1_setuphelp.chm.

4. Click 2 lần vào SqlSP1_setuphelp.chm để mở tập tin Help.

Bước 2: Tải về gói thích hợp bằng cách nhấn vào một trong các liên kết dưới đây.

Để bắt đầu cài đặt ngay lập tức, chọn Run.

Để cài đặt SP1 vào một thời gian sau đó, nhấn Save.

Link download : http://download.microsoft.com/download/1/6/3/163A851B-D956-42E9-B426-F5C0EBE6B654/SQLServer2008SP1-KB968369-IA64

Nguồn: http://download.com.vn/developer+tools+ide/more/39290_microsoft-sql-server-2008-service-pack-1.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)