Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3a

Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3a là bản cập nhất mới nhất, toàn diện nhất cho SQL Server 2000 với tính năng khắc phục lỗi phần mềm, website,… bao gồm cả loại virus Slammer (W32.slammer).

Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3a

Thành phần dữ liệu:

Tên file: SQL2KSP3.exe SP3a.

Bản cập nhật dữ liệu của SQL Server 2000 bao gồm:

– Data engine.

– Tiện ích Database client chẳng hạn như SQL Server Enterprise Manager và sql for SQL Server 2000.

– Công cụ kết nối Database client như OLE DB Provider cho SQL Server, SQL Server Open Database Connectivity (ODBC) driver và client Net-Libraries.

Thành phần Analysis Services:

Tên file: SQL2KASP3.exe SP3a.

Bản cập nhật Analysis Services của SQL Server 2000 bao gồm:

– Analysis Services engine. Thành phần của Analysis Services client như Analysis Manager và OLE DB Provider cho Analysis Services.

– Công cụ kết nối Database client như OLE DB Provider cho SQL Server, SQL Server ODBC driver và client Net-Libraries.

SQL Server 2000 Desktop Engine(MSDE):

Tên file: SQL2kdesksp3.exe SP3a.

Bản cập nhập SP3a cho MSDE bao gồm cập nhật và cài đặt mới cho thành phần dữ liệu của SQL Server 2000 Desktop Engine:

– Công cụ kết nối Database client như OLE DB Provider cho SQL Server, driver SQL Server ODBC và client Net-Libraries.

Yêu cầu hệ thống:

• Hệ điều hành: Windows 2000, Windows 98, Windows ME, Windows NT,

Windows Server 2003, Windows XP.

• Bộ vi xử lý: Intel hoặc Pentium 166 MHz hoặc cao hơn.

• RAM: tối thiểu 64 MB (nên dùng 128 MB hoặc cao hơn).

• Microsoft Windows NT Workstation 4.0 với Service Pack 5 hoặc sau, Windows NT

Server 4.0 với Service Pack 5 hoặc sau, Windows NT Server 4.0 Enterprise

Edition với Service Pack 5 hoặc sau, Windows 2000 Professional, Windows 2000

Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Datacenter Server,

Windows XP với Service Pack 1 hoặc sau.

• 95 – 270 MB cho server; ~ 250 MB để cài đặt thông thường.

• Tối thiểu 50 MB cho Analysis Services; 130 MB để cài đặt thông thường.

• 80 MB cho Microsoft English Query (hỗ trợ trên Windows 2000).

• Microsoft Internet Explorer 5.0 trở lên.

• Màn hình độ phân giải VGA hoặc cao hơn.

Đặng Hương

Hướng dẫn Hướng dẫn:

Bạn cần nâng cấp máy tính chạy Microsoft Windows XP lên Windows XP Service Pack 1 trước khi ứng dụng SQL Server 2000 Service Pack 3a.

1. Sao lưu dữ liệu SQL Server.

2. Sao lưu dữ liệu Analysis Services.

3. Chắc chắn rằng có đủ khoảng trống cho dữ liệu hệ thống.

4. RAM: tối thiểu 64 MB (nên dùng 128 MB hoặc cao hơn).

5. Cài đặt Database Components SP3a (SQL2KSP3.exe).

6. Cài đặt Analysis Services Components SP3a (SQL2KASP3.exe).

7. Khởi động lại các dịch vụ và ứng dụng.

 

Link download : http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=17155

Nguồn: http://download.com.vn/developer+tools+ide/more/39324_microsoft-sql-server-2000-service-pack-3a.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)