Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 2

SQL Server 2000 Service Pack 2 (SP2) là phần mềm dành cho Microsoft SQL Server với chức năng cung cấp các bản vá lỗi và cải tiến một số tính năng.

Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 2

Tính năng cải tiến:

• SharePoint Web cho phép bạn tìm và xem các bản báo cáo trên một server bất kỳ bằng cách sử dụng Microsoft Windows SharePoint Services hoặc SharePoint Portal Server.

• Có thể in báo cáo trực tiếp từ Internet Explorer. Hỗ trợ xem trước đầy đủ trang với tính năng Microsoft ActiveX control.

Yêu cầu hệ thống:

• Hỗ trợ hệ điều hành: Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Server, Windows 2000 Service Pack 2, Windows Server 2003, Windows XP Professional Edition.

• SP2 Setup nâng cấp cả 4 phiên bản của Reporting Services (Enterprise, Developer, Standard, và Evaluation). Ngoài ra, nó cũng nâng cấp tất cả các cấu hình cài đặt (client-only, server-only, và client-server).

• SP2 có thể được ứng dụng với cài đặt có sẵn của Reporting Services hoặc Reporting Services với Service Pack 1.

• Yêu cầu 40 MB ổ cứng trống để cài đặt.

Đặng Hương

Hướng dẫn Hướng dẫn:

Đọc nội dung sau trước khi cài đặt SP2:

• Việc cài đặt SP2 sẽ làm thay đổi dữ liệu Report Server của bạn. Dữ liệu được nâng cấp sẽ không tương thích với các phiên bản trước SP2 của Reporting Services.

Sao lưu dữ liệu ReportServer và ReportServerTempDB với các công cụ quản lý SQL Server. Dữ liệu sao lưu này sẽ cần đến nếu bạn quyết định cài đặt lại SQL Server 2000 Reporting Services mà không có SP2.

• Không có tính năng “uninstall” cho Service Pack 2. Để quay lại phiên bản bạn đã chạy trước khi cài đặt SP2, cần phải uninstall Reporting Services và sau đó cài đặt lại nó từ phương tiện gốc.

• Sao lưu bản copy của các phím mã hóa dữ liệu.

Click đường link download SQL2KRSSP2-lang.EXE ở cuối trang web để bắt đầu tải và tiến hành một trong các bước sau:

• Để bắt đầu cài đặt ngay, click Open hoặc Run this program từ thư mục hiện tại của nó.

• Để copy download vào máy tính để cài đặt sau đó hoặc cài đặt sử dụng tùy chọn dòng lệnh, click Save hoặc Save this program to disk.

 

Link download : http://download.microsoft.com/download/5/1/3/513534ae-a0e7-44e6-9a04-ba3c549a5f5f/SQL2KRSSP2-ENG.EXE

Nguồn: http://download.com.vn/developer+tools+ide/more/39323_microsoft-sql-server-2000-service-pack-2.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)