Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 1

SQL Server 2000 Service Pack 1 là phần mềm dành cho Microsoft SQL Server với chức năng cung cấp các bản vá lỗi, nâng cao hiệu quả và cải tiến tính năng.

SQL Server 2000 Reporting Services Service Pack 1

Tính năng cải tiến:

• Hỗ trợ xem dữ liệu trong Excel 97 và 2000.

• Tính năng “Chart control” giúp kiểm soát hữu hiệu các dạng hiển thị.

• Hỗ trợ tham khảo URL bên ngoài (hình ảnh và nguồn) từ một báo cáo.

• Hỗ trợ xem trước báo cáo kèm với bộ nhớ đệm dữ liệu.

• Hỗ trợ chức năng “Newline” trong các biểu thức.

• Có thể tùy chỉnh công cụ HTML Viewer.

• Các thông số URL cung cấp nhiều lựa chọn để tùy chỉnh báo cáo trong thời gian chạy.

• Report Manager proxy giữ nguyên các cookies xác thực để sử dụng qua phần nâng cao bảo mật tùy chỉnh.

• Hỗ trợ các thông số ẩn.

• Các ảnh chụp tạm thời có thể được nén hoặc lưu trữ trong file hệ thống.

• Có thể vô hiệu hóa truy cập nguồn dữ liệu báo cáo thông qua tính năng bảo mật tích hợp.

Yêu cầu hệ thống:

• Hỗ trợ hệ điều hành: Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Professional Edition , Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows XP Professional Edition.

• SP1 Setup nâng cấp cả 4 phiên bản của Reporting Services (Enterprise, Developer, Standard, và Evaluation). Ngoài ra, nó cũng nâng cấp tất cả cấu hình cài đặt (client-only, server-only, và client-server).

• Ổ cứng trống: 40 MB để cài đặt.

Đặng Hương

Hướng dẫn Hướng dẫn:

Đọc nội dung sau trước khi cài đặt SP1:

• Việc cài đặt SP1 sẽ làm thay đổi dữ liệu Report Server của bạn. Dữ liệu được nâng cấp sẽ không tương thích với các phiên bản trước SP1 của Reporting Services.

Sao lưu dữ liệu ReportServer và ReportServerTempDB với các công cụ quản lý SQL Server. Dữ liệu sao lưu này sẽ cần đến nếu bạn quyết định cài đặt lại SQL Server 2000 Reporting Services mà không có SP1.

• Không có tính năng “uninstall” cho Service Pack 1. Để quay lại phiên bản bạn đã chạy trước khi cài đặt SP1, cần phải uninstall Reporting Services và sau đó cài đặt lại nó từ phương tiện gốc.

• Sao lưu bản copy của các phím mã hóa dữ liệu.

Click đường link download SQL2KRSSP1-lang.EXE ở cuối trang web để bắt đầu tải và tiến hành một trong các bước sau:

• Để bắt đầu cài đặt ngay, click Open hoặc Run this program từ thư mục hiện tại của nó.

• Để copy download vào máy tính để cài đặt sau đó hoặc cài đặt sử dụng tùy chọn dòng lệnh, click Save hoặc Save this program to disk.

Link download : http://download.microsoft.com/download/7/f/b/7fb1a251-13ad-404c-a034-10d79ddaa510/SQL2KRSSP1-ENG.EXE

Nguồn: http://download.com.vn/developer+tools+ide/more/39321_microsoft-sql-server-2000-service-pack-1.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)