Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Windows Ứng dụng văn phòng >> Microsoft Project Server 2003 Service Pack 1

Microsoft Project Server 2003 Service Pack 1

Microsoft Project Server 2003 Service Pack 1 (SP1) cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho Microsoft Office Project Server 2003.

Microsoft Project Server 2003 Service Pack 1 nhằm cải thiện hiệu suất, nâng cao tính ổn định trong khi vẫn giữ được bảo mật cho người dùng.

Microsoft Project Server 2003 Service Pack 1

Nếu bạn đang sử dụng Project Server 2003 Multilingual User Interface Pack (MUI) bạn cần phải cài đặt cả hai gói sau đây:

– Project Server 2003 Service Pack 1

Project Server 2003 Service Pack 1 for Project Server 2003 Multilingual User Interface Pack

Yêu cầu hệ thống:

– Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Server, Windows Server 2003.

– Bản cập nhật này áp dụng đối với: Microsoft Office Project Server 2003.

Tuyết Mai

Hướng dẫn Hướng dẫn cài đặt: 1. Nâng cấp cơ sở dữ liệu:

– Trước khi cập nhật bạn nên sao lưu cơ sở dữ liệu.

– Thực hiện theo các bước sau cho mỗi SQL Server và cơ sở dữ liệu:

+ Tải về bản vá lỗi SQL: ProjectServer2003-KB837241-SQLFile-ENU.exe

+ Kích đúp vào tập tin để giải nén vào một thư mục.

+ Để sử dụng tập tin Osql.exe yêu cầu phải cùng thư mục với Upgdb111.cmd . Nếu bạn đang chạy Upgdb111.cmd trực tiếp trên máy thì tập tin này đã có sẵn.

+ Chạy Upgdb111.cmd đối với cơ sở dữ liệu Project Server. Nếu cơ sở dữ liệu là một partition thì chạy script cho mỗi cơ sở dữ liệu của Project Server. Chạy Upgdb111.cmd bằng câu lệnh thì click vào Start- Run và gõ vào hộp thoại trong cmd và click vào Ok.

Upgdb111.cmd sql server name database name login password

Hoặc sử dụng tài khoản Windows hiện tại thì đăng nhập vào SQL Server theo cấu trúc:

Upgdb113.cmd sql server name database name

2. Cài đặt Project Server service pack:

– Tải về ProjectServer2003-KB837241-FullFile-ENU.exe (hoặc các ngôn ngữ tương ứng) về máy Project Server.

– Cài đặt gói dịch vụ này bằng cách kích đúp vào tập tin và làm theo hướng dẫn.

3. Cài đặt tập tin Project mẫu trên Windows SharePoint Services

– Tải về tập tin ProjectServer2003-KB837241-WSSFILE-ENU.exe.

– Kích đúp vào tập tin để giải nén vào một thư mục.

– Từ thư mục lưu trữ kích đúp vào WSSwizup.msi để cập nhật các tập tin mẫu.

Link download : http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=enid=12437

Nguồn: http://download.com.vn/microsoft-project-server-2003-service-pack-1/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)