Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Microsoft OneNote 2003 Service Pack 2

Service Pack 2 cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho Microsoft Office OneNote 2003.

Microsoft OneNote 2003 Service Pack 2 (SP2) có chứa các bản cập nhật mới nhất nhằm cải thiện tính bảo mật, hiệu suất và tính ổn định. Ngoài ra, SP2 còn bao gồm tất các bản cập nhật phát hành trước đó.

Gói dịch vụ này bao gồm các bản cập nhật phát hành trước đó cho OneNote 2003: OneNote 2003 Service Pack 1.

Microsoft OneNote 2003 Service Pack 2

Yêu cầu hệ thống:

– Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows 2000 Service Pack 3, Windows Server 2003, Windows XP.

– Bản cập nhật này áp dụng đối với: Microsoft Office OneNote 2003.

Tuyết Mai

Hướng dẫn Hướng dẫn cài đặt:

Để cài đặt bản cập nhật này hãy thực hiện theo các thao tác sau đây:

– Sử dụng Microsoft Update hoặc Office Update (đề nghị). Cả hai site này sẽ tự động rò tìm và nhắc bạn cài đặt các bản cập nhật và các gói dịch vụ.

– Cài đặt Microsoft Office OneNote 2003 SP2 làm theo các bước sau:

1. Tải về file .exe bằng cách nhấn vào nút Download, sau đó lưu tập tin vào ổ cứng của bạn.

2. Hãy đóng tất cả các chương trình đang chạy.

3. Trong Windows Explorer, click đúp vào file. exe mà bạn đã lưu vào ổ cứng, và theo hướng dẫn trên màn hình.

Link download : http://download.microsoft.com/download/0/1/2/012feb2a-003d-48a3-9631-657904f58b08/OneNote2003SP2-KB887619-FullFile-ENU.exe

Nguồn: http://download.com.vn/microsoft-onenote-2003-service-pack-2/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)