Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Windows Ứng dụng văn phòng >> Microsoft Office Visio Language Pack 2007 Service Pack 3

Microsoft Office Visio Language Pack 2007 Service Pack 3

Service Pack 3 cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho Microsoft Office Visio Language Pack 2007.

Microsoft Office Visio Language Pack 2007 Service Pack 3

Yêu cầu hệ thống:

– Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows 7, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP.

– Bản cập nhật này áp dụng đối với: Microsoft Office Visio Language Pack 2007 (32 bit).

– Windows Installer 3.1 hoặc cao hơn.

Tuyết Mai

Hướng dẫn Hướng dẫn cài đặt:

Nếu bạn đang dùng Microsoft Office Visio Language Pack 2007 (32 bit) thì làm theo các thao tác sau để cài đặt:

1. Tải về file .exe bằng cách nhấn vào nút Download, sau đó lưu tập tin vào ổ cứng của bạn.

2. Hãy đóng tất cả các chương trình đang chạy.

3. Trong Windows Explorer, click đúp vào file. exe mà bạn đã lưu vào ổ cứng, và theo hướng dẫn trên màn hình.

Link download : http://download.microsoft.com/download/F/1/6/F162FA0E-FFE1-45DC-98BD-A5840C9B1420/visiolp2007sp3-kb2526291-fullfile-en-us.exe

Nguồn: http://download.com.vn/microsoft-office-visio-language-pack-2007-service-pack-3/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)