Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Windows Ứng dụng văn phòng >> Microsoft Office Visio 2010 Service Pack 1 (64 bit)

Microsoft Office Visio 2010 Service Pack 1 (64 bit)

Service Pack 1(SP1) phiên bản cho Microsoft Visio 2010 (64 bit) có chứa các bản cập nhật mới nhất nhằm cải thiện tính bảo mật, hiệu suất và tính ổn định.

Microsoft Office Visio 2010 Service Pack 1 (64 bit)

Yêu cầu hệ thống:

– Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows 7, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP.

– Bản cập nhật này áp dụng đối với: Microsoft Visio 2010 (64 bit)

– Windows Installer 3.1 hoặc cao hơn.

Tuyết Mai

Hướng dẫn Hướng dẫn cài đặt:

Nếu bạn đang sử dụng Microsoft Visio 2010 (64 bit) thì thực hiện theo các thao tác sau đây:

– Sử dụng Microsoft Update (đề nghị). Microsoft Update hợp nhất các phiên bản cập nhật được cung cấp bởi Windows Update và Office Update tại một địa điểm, cho phép bạn chọn chế độ phân phối tự động và cài đặt các phiên bản cập nhật được ưu tiên.

– Làm theo các bước để cài đặt Microsoft Visio 2010 SP1 (64 bit):

1. Tải về file .exe bằng cách nhấn vào nút Download, sau đó lưu tập tin vào ổ cứng của bạn.

2. Hãy đóng tất cả các chương trình đang chạy.

3. Trong Windows Explorer, click đúp vào file. exe mà bạn đã lưu vào ổ cứng, và theo hướng dẫn trên màn hình.

Link download : http://download.microsoft.com/download/6/3/B/63B3DA61-71DE-42F0-9694-ECF8EA3B0886/visio2010sp1-kb2460061-x64-fullfile-en-us.exe

Nguồn: http://download.com.vn/office+software/office/39332_microsoft-office-visio-2010-service-pack-1-64-bit.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)