Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Windows Ứng dụng văn phòng >> Microsoft Office Visio 2007 Service Pack 2

Microsoft Office Visio 2007 Service Pack 2

Microsoft Office Visio 2007 Service Pack 2 (SP2) cung cấp cho người dùng các bản cập nhật mới nhất của Office Visio 2007 .

Ngoài việc sửa lỗi các sản phẩm nói chung còn bao gồm cải tiến tính ổn định, hiệu suất và tính bảo mật.

Microsoft Office Visio 2007 Service Pack 2

Yêu cầu hệ thống:

– Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008, Windows Vista Service Pack 1, Windows XP Service Pack 3.

– Service Pack 2 sẽ cập nhật:

  • Microsoft Office Visio Professional 2007
  • Microsoft Office Visio Standard 2007

Tuyết Mai

Hướng dẫn Hướng dẫn:

Để cài đặt bản cập nhật này, bạn thực hiện theo các thao tác sau đây:

– Sử dụng Microsoft Update (đề nghị).

Microsoft Update hợp nhất các phiên bản cập nhật được cung cấp bởi Windows Update và Office Update tại một địa điểm, cho phép bạn chọn chế độ phân phối tự động và cài đặt các phiên bản cập nhật được ưu tiên.

– Cài đặt bản cập nhật này theo cách thủ công:

+ Nhấn vào nút Download để tải tập tin về.

+ Lưu tập tin vào ổ cứng.

+ Chọn đường dẫn lưu file .exe, kích đúp vào và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Link download : http://download.microsoft.com/download/F/C/F/FCF5DE11-FF0A-4117-8D45-2E85FF1B8F33/visio2007sp2-kb953327-fullfile-en-us.exe

Nguồn: http://download.com.vn/office+software/office/39316_microsoft-office-visio-2007-service-pack-2.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)