Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Windows Ứng dụng văn phòng >> Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 3

Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 3

Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 3 (SP3) có tính năng bảo mật mang tính đột phá dành cho Visio 2003. Giờ đây, Visio có thể chống lại các mối tấn công và nguy cơ bảo mật khác.

Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 3

Gói dịch vụ này cũng bao gồm các bản sửa lỗi phát hành trước đó cho Visio 2003:

  • Visio 2003 Service Pack 1
  • Visio 2003 Service Pack 2
  • Security Update for Office 2003 (914455)
  • Update for Office 2003 (913571)
  • Security Update for Office 2003 (905645)

Yêu cầu hệ thống:

– Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows 2000 Service Pack 3, Windows Server 2003 Service Pack 1, Windows Vista, Windows XP Service Pack 2.

– Bản cập nhật này áp dụng đối với các chương trình sau đây:

  • Microsoft Office Visio 2003 Standard
  • Microsoft Office Visio 2003 Professional
  • Microsoft Office Visio For Enterprise Architects

Tuyết Mai

Hướng dẫn Hướng dẫn cài đặt:

– Sử dụng Microsoft Update (đề nghị). Microsoft Update hợp nhất các phiên bản cập nhật được cung cấp bởi Windows Update và Office Update tại một địa điểm, cho phép bạn chọn chế độ phân phối tự động và cài đặt các phiên bản cập nhật được ưu tiên.

– Sử dụng Office Update trên website của Office Online. Office Update sẽ tự động tìm thấy Office, nó nhắc nhở bạn cài đặt các phiên bản cập nhật và dịch vụ từng ngày. Office Update không được hỗ trợ trên Windows Vista.

– Làm theo các bước sau để cài đặt Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 3:

1. Tải về file .exe bằng cách nhấn vào nút Download, sau đó lưu tập tin vào ổ cứng của bạn.

2. Hãy đóng tất cả các chương trình đang chạy.

3. Trong Windows Explorer, click đúp vào file. exe mà bạn đã lưu vào ổ cứng, và theo hướng dẫn trên màn hình.

Link download : http://download.microsoft.com/download/b/a/e/bae5e43e-61dd-4e82-adb0-2fd4a6198ed7/Visio2003SP3-KB923620-FullFile-ENU.exe

Nguồn: http://download.com.vn/office+software/office/39426_microsoft-office-visio-2003-service-pack-3.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)