Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Windows Ứng dụng văn phòng >> Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 2

Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 2

Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 2 bao gồm các bản cập nhật mới nhất nhằm cải thiện hiệu suất, nâng cao tính ổn định trong khi vẫn giữ được bảo mật cho người dùng. Gói dịch vụ này bao gồm tất cả các bản cập nhật phát hành trước đó.

Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 2

Gói dịch vụ này cũng bao gồm các bản sửa lỗi phát hành trước đó cho Visio 2003:

  • Visio 2003 Service Pack 1
  • Visio 2003 Security Update: KB838345
  • Update for Visio 2003 French Spelling Checker and Thesaurus: KB892293

Yêu cầu hệ thống:

– Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows 2000 Service Pack 3, Windows Server 2003, Windows XP.

– Bản cập nhật này áp dụng đối với các chương trình sau đây:

  • Microsoft Office Visio Professional 2003
  • Microsoft Office Visio Standard 2003

– Nếu bạn đang sử dụng Windows Installer 3.0 thì cần phải nâng cấp lên Windows Installer 3.1.

Tuyết Mai

Hướng dẫn Hướng dẫn cài đặt:

Để cài đặt bản cập nhật này, bạn thực hiện theo các thao tác sau đây:

– Sử dụng Microsoft Update hoặc Office Update (đề nghị) để tự động phát hiện Visio và thường xuyên nhắc bạn cài đặt bản cập nhật và các gói dịch vụ.

– Để cài đặt Visio 2003 Service Pack 2 thực hiện theo các bước sau:

1. Nhấn vào nút Download để tải tập tin về. Lưu tập tin vào ổ cứng.

2. Đóng tất cả các chương trình đang chạy.

3. Trong Windows Explorer, kích đúp vào file .exe sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Link download : http://download.microsoft.com/download/c/3/b/c3bba24f-dc1d-426d-aba6-5f71dcfd8a8f/Visio2003SP2-KB887622-FullFile-ENU.exe

Nguồn: http://download.com.vn/office+software/office/39423_microsoft-office-visio-2003-service-pack-2.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)