Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Windows Ứng dụng văn phòng >> Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 1

Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 1

Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 1 bao gồm các bản cập nhật mới nhất nhằm cải thiện hiệu suất, nâng cao tính ổn định trong khi vẫn giữ được bảo mật cho người dùng.

Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 1

Gói dịch vụ này bao gồm tất cả các bản sửa lỗi phát hành trước đó cho Visio 2003:

Visio 2003 Update: KB831925

Visio 2003 Update: KB832362 – Italian only

Visio 2003 Update: KB833997 – Dutch only

Yêu cầu hệ thống:

– Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows 2000 Service Pack 3, Windows Server 2003, Windows XP.

– Bản cập nhật này áp dụng đối với các chương trình sau đây:

  • Microsoft Office Visio Professional 2003
  • Microsoft Office Visio Standard 2003

Tuyết Mai

Hướng dẫn Hướng dẫn cài đặt:

Để cài đặt bản cập nhật này, bạn thực hiện theo các thao tác sau đây:

– Sử dụng Microsoft Update (đề nghị).

Microsoft Update hợp nhất các phiên bản cập nhật được cung cấp bởi Windows Update và Office Update tại một địa điểm, cho phép bạn chọn chế độ phân phối tự động và cài đặt các phiên bản cập nhật được ưu tiên.

– Đẻ cài đặt Visio 2003 Service Pack 1 thực hiện theo các bước sau:

1. Nhấn vào nút Download để tải tập tin về. Lưu tập tin vào ổ cứng.

2. Đóng tất cả các chương trình đang chay.

3. Trong Windows Explorer, kích đúp vào file .exe sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Link download : http://download.microsoft.com/download/a/1/8/a184f190-01b8-47b9-a04f-e06c129fa812/Visio2003-KB840663-FullFile-ENU.EXE

Nguồn: http://download.com.vn/office+software/office/39405_microsoft-office-visio-2003-service-pack-1.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)