Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Windows Ứng dụng văn phòng >> Microsoft Office Servers Language Pack 2007 Service Pack 3 (32 bit)

Microsoft Office Servers Language Pack 2007 Service Pack 3 (32 bit)

Service Pack 3 cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho Microsoft Office Servers Language Pack 2007.

Microsoft Office Servers Language Pack 2007 Service Pack 3 (32 bit) 

Yêu cầu hệ thống:

– Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows Server 2003, Windows Server 2008.

– Bản cập nhật này áp dụng đối với: Microsoft Office Servers 2007.

– Windows Installer 3.1 hoặc cao hơn.

Tuyết Mai

Hướng dẫn Hướng dẫn cài đặt:

Làm theo các bước để cài đặt Microsoft Office Servers Language Pack 2007 Service Pack 3 (32 bit):

1. Tải về file .exe bằng cách nhấn vào nút Download, sau đó lưu tập tin vào ổ cứng của bạn.

2. Hãy đóng tất cả các chương trình đang chạy.

3. Trong Windows Explorer, click đúp vào file. exe mà bạn đã lưu vào ổ cứng, và theo hướng dẫn trên màn hình.

Link download : http://download.microsoft.com/download/F/6/0/F60236CD-7F45-4F79-9DF3-FCE758A553D8/officeserverlp2007sp3-kb2526299-x86-fullfile-en-us.exe

Nguồn: http://download.com.vn/microsoft-office-servers-language-pack-2007-service-pack-3-32-bit/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)