Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Windows Ứng dụng văn phòng >> Microsoft Office Servers Language Pack 2007 Service Pack 2 (64 bit)

Microsoft Office Servers Language Pack 2007 Service Pack 2 (64 bit)

Service Pack 2 cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho tất cả các phiên bản 64 bit của Microsoft Office Servers Language Pack 2007. Ngoài việc sửa lỗi các sản phẩm nói chung còn bao gồm cải tiến tính ổn định, hiệu suất và tính bảo mật.

Microsoft Office Servers Language Pack 2007 Service Pack 2 (64 bit) 

Yêu cầu hệ thống:

– Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows Server 2003 Service Pack 2 (64 bit), Windows Server 2008.

– Service Pack 2 sẽ cập nhật:

  • Microsoft Office SharePoint Server 2007 Language Pack, 64-Bit Edition
  • Microsoft Office Project Server 2007 Language Pack, 64-Bit Edition
  • Microsoft Office Forms Server 2007 Language Pack, 64-Bit Edition
  • Microsoft Search Server 2008 Language Pack, 64-Bit Edition
  • Microsoft Office Groove Server 2007 Language Pack, 64-Bit Edition

Tuyết Mai

Hướng dẫn Hướng dẫn:

Trước khi bạn cài đặt máy chủ Office 2007 SP2 bạn cần phải chú ý:

– Phải cài Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2 (SP2) trước.

– Hoàn thành việc nâng cấp cơ sở dữ liệu, đăng nhập thông qua một tài khoản quản trị trên máy chủ Web front-end . Ngoài ra tài khoản này phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Tài khoản phải là tài khoản quản trị.

+ Tài khoản phải có cơ sở dữ liệu đã được tạo.

– Ngoài ra tài khoản phải có quyền truy cập cơ sở dữ liệu SharePoint Server trên máy tính đang chạy Microsoft SQL Server.

Link download : http://download.microsoft.com/download/E/4/9/E49820F2-7B70-4098-8F19-4D893307DB62/officeserverlp2007sp2-kb953334-x64-fullfile-en-us.exe

Nguồn: http://download.com.vn/microsoft-office-servers-language-pack-2007-service-pack-2-64-bit/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)