Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Windows Ứng dụng văn phòng >> Microsoft Office Proofing Tools 2003 Service Pack 2

Microsoft Office Proofing Tools 2003 Service Pack 2

Service Pack 2 cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho Microsoft Office Proofing Tools 2003.

Office 2003 Service Pack 2 (SP2) for Proofing Tools chắc chắn rằng Office 2003 sẽ chạy đầy đủ các chức năng khi bạn sử dụng Office 2003 Proofing Tools.

Microsoft Office Proofing Tools 2003 Service Pack 2

Gói dịch vụ này bao gồm các bản cập nhật phát hành trước đó:

Office 2003 Service Pack 1 for Proofing Tools.

Update for Office 2003 Proofing Tools French Spelling Checker and Thesaurus: KB892258

Yêu cầu hệ thống:

– Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows 2000 Service Pack 3, Windows Server 2003, Windows XP.

– Bản cập nhật này áp dụng đối với: Microsoft Office Proofing Tools 2003.

Tuyết Mai

Hướng dẫn Hướng dẫn cài đặt: 

Để cài đặt bản cập nhật này, bạn thực hiện theo các thao tác sau đây:

 – Sử dụng Microsoft Update (đề nghị).

Microsoft Update hợp nhất các phiên bản cập nhật được cung cấp bởi Windows Update và Office Update tại một địa điểm, cho phép bạn chọn chế độ phân phối tự động và cài đặt các phiên bản cập nhật được ưu tiên. 

– Cài đặt Microsoft Office Proofing Tools 2003 Service Pack 2 thực hiện theo các thao tác sau:

1. Tải về một trong hai tập tin dưới đây:

– PTK2003SP2-kb887618-client-enu.exe: Download file này nếu có quyền truy cập vào đĩa CD gốc. Bạn có thể sẽ phải cung cấp đường dẫn cài đặt trong quá trình patch.

– PTK2003SP2-kb887618-fullfile-enu.exe: Download file này nếu không có quyền truy cập vào đĩa CD gốc. Hoặc nếu gặp vấn đề khi cài đặt file PTK2003SP2-kb887618-client-enu.exe.

2. Hãy đóng tất cả các chương trình đang chạy.

3. Trong Windows Explorer, click đúp vào file. exe mà bạn đã lưu vào ổ cứng, và theo hướng dẫn trên màn hình.

Link download : http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=19781

Nguồn: http://download.com.vn/microsoft-office-proofing-tools-2003-service-pack-2/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)