Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Windows Ứng dụng văn phòng >> Microsoft Office Project 2003 Service Pack 3

Microsoft Office Project 2003 Service Pack 3

Microsoft Office Project 2003 Service Pack 3 (SP3) cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho Microsoft Office Project 2003.

Microsoft Office Project 2003 Service Pack 3 giúp cải thiện khả năng ổn định và cải tiến hiệu suất trong khi vẫn giữ được bảo mật cho người dùng.

Microsoft Office Project 2003 Service Pack 3  

Gói dịch vụ này cũng bao gồm các bản cập nhật phát hành trước đó cho Project 2003:

  • Project 2003 Service Pack 1
  • Project 2003 Service Pack 2
  • SecurityUpdate for Office 2003 (914455)
  • Updatefor Office 2003 (913571)
  • Security Update for Office 2003 (905645)

Yêu cầu hệ thống:

– Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows 2000 Service Pack 3, Windows Server 2003 Service Pack 1, Windows Vista, Windows XP Service Pack 2.

– Bản cập nhật này áp dụng đối với các chương trình sau đây:

  • Microsoft Office Project 2003 Standard
  • Microsoft Office Project 2003 Professional

Tuyết Mai

Hướng dẫn Hướng dẫn cài đặt:

– Sử dụng Microsoft Update (đề nghị). Microsoft Update hợp nhất các phiên bản cập nhật được cung cấp bởi Windows Update và Office Update tại một địa điểm, cho phép bạn chọn chế độ phân phối tự động và cài đặt các phiên bản cập nhật được ưu tiên.

– Sử dụng Office Update trên website của Office Online. Office Update sẽ tự động tìm thấy Office, nó nhắc nhở bạn cài đặt các phiên bản cập nhật và dịch vụ từng ngày. Office Update không được hỗ trợ trên Windows Vista.

– Làm theo các bước để cài đặt Microsoft Office Project 2003 SP1:

1. Tải về file .exe bằng cách nhấn vào nút Download, sau đó lưu tập tin vào ổ cứng của bạn.

2. Hãy đóng tất cả các chương trình đang chạy.

3. Trong Windows Explorer, click đúp vào file. exe mà bạn đã lưu vào ổ cứng, và theo hướng dẫn trên màn hình.

Link download : http://download.microsoft.com/download/6/3/3/63322daa-64ba-4b94-8de8-6402f832aa94/Project2003SP3-KB923622-FullFile-ENU.exe

Nguồn: http://download.com.vn/office+software/office/39421_microsoft-office-project-2003-service-pack-3.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)