Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Windows Ứng dụng văn phòng >> Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 3

Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 3

Service Pack 3 cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho Microsoft Office Compatibility Pack.

Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 3

Yêu cầu hệ thống

– Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows 7, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP.

– Bản cập nhật này áp dụng đối với: Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 3 (32 bit).

– Windows Installer 3.1 hoặc cao hơn.

Tuyết Mai

Hướng dẫn Hướng dẫn cài đặt:

Nếu bạn đang sử dụng Microsoft Compatibility Pack 2007 (32 bit) thì thực hiện theo các thao tác sau đây:

– Sử dụng Microsoft Update (đề nghị). Microsoft Update hợp nhất các phiên bản cập nhật được cung cấp bởi Windows Update và Office Update tại một địa điểm, cho phép bạn chọn chế độ phân phối tự động và cài đặt các phiên bản cập nhật được ưu tiên.

– Sử dụng Office Update trên website của Office Online. Office Update sẽ tự động rò tìm và nhắc bạn cài đặt các bản cập nhật và các gói dịch vụ.

– Để cài đặt Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 3 hãy làm theo các bước sau:

1. Tải về file .exe bằng cách nhấn vào nút Download, sau đó lưu tập tin vào ổ cứng của bạn.

2. Hãy đóng tất cả các chương trình đang chạy.

3. Trong Windows Explorer, click đúp vào file. exe mà bạn đã lưu vào ổ cứng, và theo hướng dẫn trên màn hình.

Link download : http://download.microsoft.com/download/D/2/9/D2906267-82B7-4F8C-B1D8-B24C461A5653/compatibilitypacksp3-kb2526297-fullfile-en-us.exe

Nguồn: http://download.com.vn/microsoft-office-compatibility-pack-service-pack-3/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)