Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Windows Ứng dụng văn phòng >> Microsoft Office 2010 Filter Packs (64 bit)

Microsoft Office 2010 Filter Packs (64 bit)

Microsoft Office 2010 Filter Pack cho phép bạn tìm kiếm nội dung trong các tập tin. Sử dụng đối với Microsoft Search Services (Sharepoint, SQL, Exchange, Windows Search).

Microsoft Office 2010 Filter Packs (64 bit)

Cài đặt sản phẩm này nếu bạn muốn tìm kiếm nội dung trong các loại tập tin được liệt kê dưới đây:

  • Legacy Office Filter (97-2003; .doc, .ppt, .xls)
  • Metro Office Filter (2007; .docx, .pptx, .xlsx)
  • Zip Filter
  • OneNote filter
  • Visio Filter
  • Publisher Filter
  • Open Document Format Filter

Yêu cầu hệ thống:

– Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows 7, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 1, Windows XP Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3.

Tuyết Mai

Link download : http://download.microsoft.com/download/0/A/2/0A28BBFA-CBFA-4C03-A739-30CCA5E21659/FilterPack64bit.exe

Nguồn: http://download.com.vn/microsoft-office-2010-filter-packs-64-bit/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)