Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Microsoft Office 2003 Service Pack 2

Microsoft Office 2003 Service Pack 2 cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho Microsoft Office 2003.

Office 2003 Service Pack 2 bao gồm những cải tiến liên quan đến tính bảo mật, ngoài sự ổn định và cải tiến về hiệu suất. SP2 cũng bao gồm nhiều cải tiến về tính năng.

Microsoft Office 2003 Service Pack 1

Gói dịch vụ này bao gồm các bản cập nhật phát hành trước đó cho Office 2003:

• Office 2003 Service Pack 1

• Security Update for Office 2003 WordPerfect 5.x Converter: KB873378

• Office 2003 Security Update: KB838905

• Update for Office 2003 French Grammar Checker: KB873381

• Office 2003 Tablet PC Update: Improved Ink Recognition

• Update for Microsoft Office InfoPath® 2003: KB887982

• Update for Office 2003: KB887980

• Update for Office 2003: KB885828

• Update for Office 2003 French Spelling Checker and Thesaurus: KB892258

• Security Update for Word 2003: KB887979

Yêu cầu hệ thống:

– Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows 2000 Service Pack 3, Windows Server 2003, Windows XP

– Bản cập nhật này áp dụng đối với các chương trình sau đây:

 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Access 2003 Runtime
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office 2003 Web Components
 • Microsoft Office XP Web Components

Tuyết Mai

Hướng dẫn Hướng dẫn cài đặt:

– Sử dụng Office Update trên website của Office Online. Office Update sẽ tự động tìm thấy Office, nó nhắc nhở bạn cài đặt các phiên bản cập nhật và dịch vụ từng ngày.

– Để cài đặt Office 2003 SP2 hãy thực hiện các thao tác sau đây:

1. Tải về file một trong hai tập tin .exe bằng cách nhấn vào nút Download, sau đó lưu tập tin vào ổ cứng của bạn.

 • Office2003SP2-kb887616-client-vit.exe: Nếu bạn có quyền truy cập sản phẩm trên đĩa CD-ROM.
 • Office2003SP2-kb887616-fullfile-vit.exe: Nếu bạn không có quyền truy cập sản phẩm trên đĩa CD-ROM.

2. Hãy đóng tất cả các chương trình đang chạy.

3. Trong Windows Explorer, click đúp vào file. exe mà bạn đã lưu vào ổ cứng, và theo hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý: Office 2003 SP2 có sẵn trên đĩa CD-ROM. Hãy truy cập trang Office Online để đặt Office Service Packs trên CD-ROM.

Link download : http://download.microsoft.com/download/9/b/3/9b37f157-123d-41fd-a3f4-f4aedd0cc847/Office2003SP2-KB887616-FullFile-ENU.exe

Nguồn: http://download.com.vn/office+software/office/39307_microsoft-office-2003-service-pack-2.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)