Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Microsoft Office 2003 Service Pack 1

Microsoft Office 2003 Service Pack 1 cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho Microsoft Office 2003.

Office 2003 Service Pack 1 bao gồm những cải tiến liên quan đến tính bảo mật, ngoài sự ổn định và cải tiến về hiệu suất. Service Pack 1 (SP1) cũng bao gồm nhiều cải tiến về tính năng cho Microsoft Office InfoPath 2003.

Microsoft Office 2003 Service Pack 1

Gói dịch vụ này bao gồm tất cả các bản cập nhật phát hành trước đó cho Office 2003:

 • Excel 2003 Update: KB834691.
 • Office 2003 Critical Update: KB828041.
 • Word 2003 Cập nhật: KB830000.

Yêu cầu hệ thống:

– Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows 2000 Service Pack 3, Windows Server 2003, Windows XP.

– Bản cập nhật này áp dụng đối với các chương trình sau đây:

 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Access 2003 Runtime
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office 2003 Web Components
 • Microsoft Office XP Web Components

Tuyết Mai

Hướng dẫn Hướng dẫn cài đặt:

– Sử dụng Office Update trên website của Office Online. Office Update sẽ tự động tìm thấy Office, nó nhắc nhở bạn cài đặt các phiên bản cập nhật và dịch vụ từng ngày.

– Để cài đặt Office 2003 SP1 hãy thực hiện các thao tác sau đây:

1. Tải về file một trong hai tập tin .exe bằng cách nhấn vào nút Download, sau đó lưu tập tin vào ổ cứng của bạn.

 • Office2003SP1-kb842532-client-enu.exe: Nếu bạn có quyền truy cập sản phẩm trên đĩa CD-ROM.
 • Office2003SP1-kb842532-fullfile-enu.exe: Nếu bạn không có quyền truy cập sản phẩm trên đĩa CD-ROM.

2. Hãy đóng tất cả các chương trình đang chạy.

3. Trong Windows Explorer, kích đúp vào file. exe mà bạn đã lưu vào ổ cứng, và theo hướng dẫn trên màn hình.

Link download : http://download.microsoft.com/download/1/a/9/1a9a2039-70e3-4e92-b977-756fe884f731/Office2003SP1-kb842532-fullfile-enu.exe

Nguồn: http://download.com.vn/office+software/office/39305_microsoft-office-2003-service-pack-1.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)