Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

MDB Viewer Plus

MDB Viewer Plus là phần mềm cho bạn nhanh chóng, dễ dàng xem, chỉnh sửa và tìm kiếm các tập tin MDB mà không cần phải cài đặt Microsoft Access.

Một số tính năng chính:

  • Xem và chỉnh sửa bảng
  • Tìm kiếm
  • Bộ lọc hồ sơ của các trường
  • In ấn
  • Ghi lại view
  • Truy vấn – tiêu chuẩn lựa chọn các câu lệnh SQL
  • Bảng thông tin
  • Không yêu cầu cài đặt để chạy. 

Link download : http://www.alexnolan.net/software/MDBPlus.exe

Nguồn: http://download.com.vn/office+software/27522_mdb-viewer-plus.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)