Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Biểu mẫu >> Mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng (Prospecting Sheet)

Mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng (Prospecting Sheet)

 Mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng (Prospecting Sheet)

Send Media Kit:……………

Client Information:……………..

Company Name:…………………………….

Type of Business:………………..

Address:………………….

City:………………State:…………………….ZIP:………………….Tel:……………………

Contact: Title:……………….

Decision-Maker:………………..

Goals of the Call…………………………….

Goals of the Customer…………………..

Ways to Help Customer Fulfill Goals…………………………

Objections of Customer………………………………………….

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/03/MautheodoiKH.doc

Nguồn: http://download.com.vn/docs/mau-theo-doi-khach-hang-tiem-nang-prospecting-sheet/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)