Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Biểu mẫu >> Mẫu số S08-DN: Sổ tiền gửi ngân hàng

Mẫu số S08-DN: Sổ tiền gửi ngân hàng

VnDoc.com xin giới thiệu Mẫu số S08-DN: Sổ tiền gửi ngân hàng ban hành theo  Quyết định số: số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Nơi mở tài khoản giao dịch: …………………………..
Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: ………………………… 

Mu s S08-DN: S tin gi ngn hng

– Sổ này có …. trang, đánh từ trang 01 đến trang …….

– Ngày mở sổ ………………………………..

Link download : http://seven.rada.vn/data/file/2014/Thang11/24/So_Tien_Gui_Ngan_Hang.pdf

Nguồn: http://download.com.vn/docs/mau-so-s08-dn-so-tien-gui-ngan-hang/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)