Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Biểu mẫu >> Mẫu quá trình đóng BHXH

Mẫu quá trình đóng BHXH

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số sổ BHXH: …………………

QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI THEO Sổ BHXH

Họ và tên: ………………………………………………….. Nam (nữ) ………………

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………………..

Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ:………………………………………

Cơ quan, đơn vị: …………………………………………………………………………

Thường trú tại: ……………………………………………………………………………

Chết ngày…………………… ngày ………… tháng …………. năm……

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/03/QuatrinhdongBHXH.doc

Nguồn: http://download.com.vn/docs/mau-qua-trinh-dong-bhxh/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)