Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Biểu mẫu >> Mẫu phiếu yêu cầu sửa chữa trang thiết bị văn phòng

Mẫu phiếu yêu cầu sửa chữa trang thiết bị văn phòng

Mẫu phiếu yêu cầu sửa chữa trang thiết bị văn phòng là phiếu do người sử dụng tài sản lập nhằm thông báo về tình trạng tài sản và yêu cầu sửa chữa trang thiết bị trong văn phòng với các nội dung: tên người yêu cầu, tài sản yêu cầu sửa chữa, tình trạng tài sản, nội dung yêu cầu…. 

PHIẾU YÊU CẦU SỬA CHỮA

Ngày …….. tháng………. năm 20….

Tên nhân viên: …….………………………………………………………………………………….

Bộ phận: ………………………………………………………..………………………………………….

Link download : http://two.rada.vn/data/file/2014/Thang11/20/Phieu_Yeu_Cau_Sua_Chua_Thiet_Bi_Van_Phong.pdf

Nguồn: http://download.com.vn/docs/mau-phieu-yeu-cau-sua-chua-trang-thiet-bi-van-phong/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)