Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Mẫu phiếu nhập kho

Mẫu phiếu nhập kho cho biểu mẫu kế toán.

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày …… tháng …… năm 20….

    Số: …………………………………….

Nợ: ………………………………….
Có: ………………………………….

Họ và tên người giao: …………………………………………………………………………………………………………..

Theo…………….. số………..ngày……….tháng……….năm…………của……………………………………………….

Nhập tại kho: ……………………………………………….địa điểm: ………………………………………………………… 

    Mu phiu nhp kho

Tổng số tiền (viết bằng chữ): ………………………………………………………………………………………………….

Số chứng từ gốc kèm theo: …………………………………………………………………………………………………….

                           Ngày ……. tháng …….. năm 20….

 

 

Download mẫu Phiếu chi để xem thêm chi tiết.

Link download : http://cdn03.rada.vn/data/file/2014/Thang08/06/PhieuNhapKho.pdf

Nguồn: http://download.com.vn/docs/mau-phieu-nhap-kho/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)