Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Biểu mẫu >> Mẫu giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi

Mẫu giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————–

GIẤY THỎA THUẬN VỀ VIỆC CHO TRẺ EM LÀM CON NUÔI

Chúng tôi/Tôi là:………………………………………………………

Cha mẹ đẻ/Người giám hộ có tên dưới đây:

(Tên Cơ sở y tế/Cơ sở nuôi dưỡng): …………………………………..

Người đại diện: …………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………

Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: ………………………………..

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/03/Giaythoathuan-chotrelamconnuoi.doc

Nguồn: http://download.com.vn/docs/mau-giay-thoa-thuan-ve-viec-cho-tre-em-lam-con-nuoi/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)